สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ตัวแทนสภาเทคนิคการแพทย์ เข้าพบนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป และสหสาขาวิชาชีพ

สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป และสหสาขาวิชาชีพ เข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ พรรคประชาธิปัตย์ วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2553 Photographer attached to the Prime Minister of the Kingdom of Thailand : Peerapat Wimolrungkarat / พีรพัฒน์ วิมลรังค...

Jul 23, 2010อ่านต่อ
ด่วน!!! เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์จบปริญญาตรี ขอปรับนักเทคนิคการแพทย์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้มีประกาศนี้ จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบและดำเนินการแจ้งข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดด่วน หากรู้จักใครที่รอการปรับตำแหน่งฝากบอกต่อด้วยค่ะ สำหรับกรมต่างๆ เสนอแนะให้สอบถามและติดต่อการเจ้าหน้้าที่ของท่าน

Jul 22, 2010อ่านต่อ
ด่วน! แจ้งนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านเพื่อทราบ

สภาเทคนิคการแพทย์ได้ทำงานร่วมกับวิชาชีพสุขภาพต่างๆอย่างใกล้ชิด โดยมีการประชุมภาคีวิชาชีพสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิชาชีพ ในการประชุมภาคีวิชาชีพสุขภาพในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 นายกสภาเทคนิคการแพทย์ (รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร) แล...

Jul 09, 2010อ่านต่อ
ประกาศผลการสอบขึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2553

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2553

Jun 16, 2010อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ครั้งที่ 2-2553

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ครั้งที่ 2-2553 วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2553 ณ สนามสอบส่วนกลาง (ร.พ.ราชวิถี) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Jun 02, 2010อ่านต่อ