สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
UPDATE 19-1-2010 ; ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการเพื่อมนุษยธรรม “เทคนิคการแพทย์รวมใจ...บริจาคเงินช่วยเหลือชาวเฮติ”

สภา เทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และ สภาคณบดีเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการเร่งด่วนเพื่อมนุษยธรรม “เทคนิคการแพทย์รวมใจ...บริจาคเงินช่วยเหลือชาวเฮติ” โดยการบริจาคเงินขั้นต่ำ 100 บาท ช่วยเหลือชาวเฮติที่...

Jan 16, 2010อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพ รุ่น 1 ปี 2553

โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 1/53 ณ สนามสอบส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วันที่ 10 มกราคม 2553

Jan 05, 2010อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ที่ ๑ / ๒๕๕๓

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ที่ ๑ / ๒๕๕๓ 1. ตั้งแต่วันบัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ในวันและเวลาราชการ 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันพุธที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทางเว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์ http://www....

Dec 08, 2009อ่านต่อ
ขอเชิญแสดงความเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ขอเชิญแสดงความเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทางแบบฟอร์มนี้ Click Here ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2552

Nov 25, 2009อ่านต่อ
ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯครั้งที่ 3-2552

กรุณาตรวจสอบรายชื่อ

Nov 19, 2009อ่านต่อ