สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพ รุ่น 3 ปี 2552

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 3 ปี 2552 สนามสอบ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00-16.00 น.

Oct 06, 2009อ่านต่อ
Sep 16, 2009อ่านต่อ
การรับนักเทคนิคการแพทย์เข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (2)

Sep 16, 2009อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์

ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ ที่ได้รับการเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง President ของ Asia Association of Laboratory Scientists (AAMLS) โดยมีวาระ 4 ปี (2009-2013) โดย AAMLS จะประกอบด้วย 12 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง อินเดี...

Sep 11, 2009อ่านต่อ
Sep 10, 2009อ่านต่อ