สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ด่วน !!!!! เลื่อน ประกาศรับสมัครและการสอบความรู้ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓

ด่วน !!!! ประกาศเลื่อนวันสอบความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เนื่องจากมีเหตุการณ์ไม่ปกติในกรุงเทพมหานคร ฯ สภาเทคนิคการแพทย์ จึงมีความจำเป็นในการเลื่อนการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน จากวันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เป็น วันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ สถานที่เ...

May 18, 2010อ่านต่อ
แถลงการณ์ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพแห่งประเทศไทย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบำบัด

แถลงการณ์ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพแห่งประเทศไทย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบำบัด เรื่อง ขอให้ยุติการคุกคามและปฏิบัติต่อโรงพยาบาล รถพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้บาดเจ็บ ที่ไม่เป็นไปตามหลักสากลและหลักมนุษยธรรม เนื่อ...

Apr 30, 2010อ่านต่อ
ด่วน!!! 5 สภาวิชาชีพแพทย์ พยาบาล เภสัช เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัดประณามบุกจุฬาฯไม่ปฏิบัติตามหลักสากล-มนุษยธรรม

แจ้งให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวเทคนิคการแพทย์ให้ทราบเป็นข้อมูลค่ะ จะลงเนื้อหาฉบับเต็มของแถลงการณ์ให้ทราบต่อไปค่ะ

Apr 30, 2010อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเจาะเลือด ตามพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2547

การเจาะเลือดนั้นกระทำโดยจุดมุ่งหวังดังต่อไปนี้ ๑. การเจาะเลือดเพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค ๒. การเจาะเลือดเพื่อการรักษา ๓. การเจาะเลือดเพื่อการวิจัย ทั้งนี้การวิจัยต้องผ่านคณะกรรมการควบคุมการวิจัยในมนุษย์ ๔. การบริจาคโลหิตเพื่อเข้าคลังเลือด จึงประกาศ...

Mar 16, 2010อ่านต่อ
ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2553

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2553

Jan 27, 2010อ่านต่อ